Kolejność i symbole podawanych wymiarów to:

Długość(L) x Szerokość(B) x Wysokość(H)

DŁUGOŚĆ ( L ) -dłuższy wymiar od strony otwarcia
SZEROKOŚĆ ( B ) -krótszy wymiar od strony otwarcia
WYSOKOŚĆ ( H ) -wymiar między górną krawędzią od strony otwarcia i krawędzią dolną

  • wszystkie wymiary są definiowane, jako wymiar wewnętrzny;
  • wszystkie wymiary podawane są w milimetrach;
  • w przypadku pudeł z zachodzącymi na siebie zewnętrznymi klapami zamykającymi, długość ewentualnej powierzchni nachodzącej podaje się jako czwarty wymiar (h)
  • w przypadku pudeł z wiekiem lub teleskopowych podaje się wysokość górnej części (przykrycia) jako czwarty wymiar za wysokością np. 600 (L) x 400 (B) x 150 (H) / 50 mm (h)
Image

Ułatwi nam to współpracę zapobiegając zbędnym nieporozumieniom. Niedomówienie polegające na odwróceniu rozmiarów spowodują powstanie opakowań zupełnie innych niż te, których Państwo potrzebujecie, dlatego ta kwestia jest tak istotna.

Wytrzymałość opakowań kartonowych

Tekturę falistą oraz opakowania mierzy się najczęściej poprzez zastosowanie mierników takich jak :

FCT -odporność na zgniatanie płaskieb.

FCT -odporność na zgniatanie płaskieb.

ECT -odporność na zgniatanie kolumnowe (pionowe)

ECT -odporność na zgniatanie kolumnowe (pionowe)

BCT -odporność pudła na ściskanie

BCT -odporność pudła na ściskanie

Tektura z wysoką falą ma lepsze właściwości sprężyste i większą sztywność, a opakowania z niej wykonane zwykle lepiej chronią towar. Tektura z niską falą ma natomiast zdecydowanie większą odporność na zgniatanie płaskie FCT i przez to jest odporniejsze na uderzenie, przebicie oraz lepiej nadaje się do zadrukowania.

Podstawowym parametrem opisującym wytrzymałość danego opakowania jest BCT.

Parametr ten jest uzależniony od wszystkich indywidualnych cech danego opakowania -jego wymiarów ( L x B x H ), konstrukcji oraz rodzaju i wytrzymałości zastosowanej tektury.

Właściwy dobór BCT uzależniony jest oczywiście od warunków, w jakich opakowanie będzie eksploatowane, gdyż w trakcie całego łańcucha logistycznego obserwujemy jedynie stopniowy spadek wytrzymałości kartonu. Obwód pudła, grubość tektury oraz ECT pozwolą wyliczyć jaka tektura będzie najlepsza do konstrukcji opakowania.

Za pomocą wzoru: BCT=5,87* pierwiastek kwadratowy( obwód * grubość tektury) * ECT.

gdzie:

  • BCT -wytrzymałość pudła [kg]
  • obw -obwód pudła (2*długość + 2*szerokość) [m]
  • grub -grubość tektury falistej [mm]
  • ECT -wytrzymałość tektury [kN/m]

Obliczona wytrzymałość opakowania, jest wytrzymałością graniczną. Należy pamiętać, że wynik obliczeń jest przybliżony. Wpływ na rzeczywistą wytrzymałość opakowania ma o wiele więcej czynników, takich jak: wilgotność powietrza, wilgotność zapakowanego towaru, odległość docelowego odbiorcy, piętrowanie palet, czas magazynowania, i wiele innych. Dlatego też przyjęto, że otrzymany wynik mnoży się przez współczynnik bezpieczeństwa 0,60. Wówczas mamy pewność, że dobrane pudło jest wystarczające.

Każde opakowanie można wzmocnić stosując kątowniki poprzez wklejenie ich do środka opakowania w jego narożniki. Zwykłe kątowniki o skrzydełkach 35 mm i grubości 4 mm potrafią wzmocnić wartość BCT dwukrotnie co oznacza, że np. stosując taki kątownik w opakowaniach ułożonych na dolnych warstwach palety, możemy bez problemu układać kartony wyżej lub piętrować całe palety.